SAL7388, Act: R°51.2 (74 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1494-08-07

Transcription

2021-04-23 by Roger Morias
Want jan van colen als procur(eur) m(ar)grieten ouderogs weduwe/
rombouts wijlen willemans welke weduwe uut crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) ov(er)lang gepasseert heeft en(de)/
heffende is drie mudden rocx goets ende paiabels der/
maten van loeven(e) erfpachts aen ende op alle ende/
yegewelke de omberuerlijcke ende erfgoede goessens/
wijlen ouderogge gelegen inde p(ro)chie van rode bij cortelke/
in huysingen hoven wynnen(de) landen beempden eeusselen/
wijng(ar)den en(de) allen hue(re)n ande(re)n toebehoirten gelijkerwijs/
de voirs(creven) goessen deselve goede aldair te houden plach/
hem met brieven van des(er) stadt gescreven aand(e) meye(r)/
van sinte pet(er)srode oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede ende onderpande metten haeffelijcken en(de) ge(re)den/
goeden dair inne ende op wesende soe verre die den/
gerechtigen proprietar(is) der zelv(er) toebehoe(re)n behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) aelbrechte tants en(de) zijnen/
wynne die die houdende wae(re)n dach van rechte/
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) doen bescheyden oft zij hen d(aer)tegen hadden/
willen oppone(re)n Aldair zij niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch nyemant van hue(re)n wegen soe hebben scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij resc(ri)pte pet(er)s verstraten meye(r) van/
sinte pet(er)srode voirs(creven) tvoirs(creven) exploit behoirlijck gesciet/
te zijne vonneslijck gewijst hebben wair de wed(er)/
p(ar)tie des voirs(creven) jans van colen inde(n) name als voe(r)/
niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der/
scepen(en) datme(n) den selve(n) ja(n)ne inde(n) name voirs(creven) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) ende/
lever(in)gen also v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is in sca(m)pno aug(usti) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt