SAL7388, Act: V°12.1 (21 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°12.1  
Act
Date: 1494-07-03

Transcription

2021-02-06 by Roger Morias
Nae dien wout(er) de mortsain een der scepen(en) vand(en)/
cloest(er) van wave(r) tot ottengniez ten v(er)sueke laur(eys) huwelet/
gerasteert heeft om uut zijne(n) handen te crigen(e) des/
voirs(creven) laur(eys) deel van alsulken pe(n)ni(n)gen alse gecome(n)/
zijn vand(e) haeffelijken goed(en) diericx obble die bijd(en)/
voirs(creven) wout(er) de mortsain ende zijn medescepen(en) mette(n)/
offic(ie)r ald(aer) v(er)cocht zijn geweest uuyt versuecbrieve(n) van/
des(er) stadt t(er) instan(cien) desselfs laureys weyns moens/
en(de) noch twee hue(re)n medepleg(er)s als borg(en) des voirs(creven)/
diericx obble ende de voirs(creven) weyn moens met/
brieve(n) van des(er) stadt soe voe(r) den voirs(creven) woute(re)n/
mortsain soe voir hem selve(n) als medescep(enen) voirs(creven)/
oic voe(r) den voirs(creven) woute(r) ende ande(r) heeft doen uut/
scrive(n) tvoirs(creven) rastame(n)t soe als poirte(r) soe uuyt dien/
dat tvoirs(creven) vercoepe(n) gesciet soude zijn uuyt crachte/
vande(n) versueckbr(ieve) van des(er) stadt voirs(creven) Ende d(aer) aff/
den dach van rechte op heden diende soe de voirs(creven)/
laureys dat al int lange met zijne(n) gelev(er)den/
voirspreke heeft doen verhalen inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) ende de selve weyn/
selve niet gecomp(ar)teert es d(aer) de voirs(creven) huwelet/
hem op heden te rechte tegen he(m) te rechte gep(rese)nteert/
heeft versueken(de) tremvoye Es gewijst bijden/
scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers gelieft den voirs(creven) laureyse/
huwelet zijn p(rese)ntacie te doen theeken(en) dat hij/
dat doen mach ende heeft hij voird(er) gebreck dat/
hij dat volge aenden borg(er)meest(er) in scampno/
julii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt