SAL7388, Act: V°19.2 (31 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°19.2  
Act
Date: 1494-07-05

Transcription

2021-02-08 by Roger Morias
Item inde banck voir meye(r) ende s(in)[te] pet(er)sma(n)nen/
te loeven(e) heeft hem op heden te rechte gep(rese)nteert/
henrick van oelen tegen henr(icke) vand(en) nuwenhuyse/
s(in)[te] petersman oft ja(n)ne van ersschole zijne(n) borge den/
welken hij met des(er) stadt br(ieven) hadde doen uuytscr(iven)/
vand(en) pramen die de selve van oelen op hem tot/
tong(er)loe gedaen hadde als borge desselfs s(in)te pet(er)sma(n)s/
d(aer) de selve s(in)te pet(er)sma(n) den selve(n) van oelen dach/
hadde doen betheeken(en) alh(ier) tegen hem te rechte/
te comp(ar)e(re)n oft hij he(m) oft zijne(n) borge yet eyssche(n)/
woude Tot welken daige die tot op heden geco(n)/
tinueert es de selve s(in)[te] pet(er)sman niet gecomp(ar)eert/
en es noch procur(eur) oft yema(n)t and(er)s van zijne(n) wege(n)/
den voirs(creven) van oelen tremvoy versuecken(de) op dwelc/
de s(in)[te] pet(er)sma(n)nen gemae(n)t gewijst hebben met vo(n)nisse/
gelieft den selve(n) van oelen zijn p(rese)ntatie te doen/
theeken(en) dat hij dat doen mach Ende heeft hij/
voird(er) gebreck dat hij dat volge aenden borg(er)m(eeste)r/
in scampno cor(am) abs(oloens) grave(n) nethen(en) schoe(r) ho(min)ibus/
sancti petri julii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt