SAL7388, Act: V°23.1 (37 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1494-07-10

Transcription

2021-02-19 by Roger Morias
Want walterus braken die nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(e) comen en(de) geleydt is tot allen den goeden/
beide have enden erve gerardts wijlen de crehain soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescreven aenden bailju van ha(n)nuyt oft zijne(n) stadhoude(r)/
Alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
der weduwen desselfs wijlen gerardts ende he(re)n ja(n)ne p(ri)este(r)/
ende willem(me) de crehain gebruede(re)n dach van rechte alh(ier)/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) oft zij hen dair tegen hadden willen oppone(re)n/
doen besceyden Aldair zij nyet gecomp(ar)eert en zijn/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen ende(n) arndt de brieve(n)/
als procur(eur) des voirs(creven) walteri compare(re)nde trecht/
voirt versocht heeft soe hebben scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken bij resc(ri)pte jans dompmartin bailju van/
ha(n)nuyt tvoirs(creven) exploit behoirlijcke gesciet te zijne/
gewijst voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie(n) des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n)/
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijnen beleyde scepen(en) brieven ende/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno julii decima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt