SAL7388, Act: V°50.3-R°51.1 (73 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°50.3-R°51.1  
Act
Date: 1494-08-07

Transcription

2021-04-23 by Roger Morias
Nae dien katlijne dordre weduwe oliviers wijlen/
beys met behoirlijcke(n) rasteme(n)ten nae des(er) stadt recht/
huer wettich gebreck heeft gevolght dwelc huer/
sculdich was soe zij te kennen gaff een geheeten/
abraen [vacat] te vileer op zeke(re) haeffelijcke/
goede den selven abraene toebehoe(re)nde namelic op/
eenen vrouwen pels hem des gedragen(de) te weten(e)/
de behoirlijcke rasteme(n)ten geschiet te zijne tot willem(me)/
le(m)mens dienae(r) de welke t(er) manissen smeyers/
ende nae vonnesse der scepen(en) gecleert heeft deselve/
rasteme(n)ten behoirlijck gesciet te zijne Naden/
welken deselve katlijne versocht heeft trecht in dien/
als dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen meyers/
gewesen hebben dat zij hue(r) schult clee(re)n en(de) ve(r)ifice(re)n/
soude bij eede dwelc deselve katlijne navolgende/
den selven gewijsden gecleert heeft bij eede op xxi/
stuv(er)s zonder cost ende co(m)me(r) versueken(de) alnoch/
nae dien hoe zij hue(r) geve(r)ificeerde schult aende voirs(creven)/
gerasteerde goede verhalen soude Soe hebben scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers ut(er)lijck gewesen/
dat de voirs(creven) katlijne de voirs(creven) gerasteerde goede/
ten hoeghsten bringhen zal overt dair yet
//
dat zij dat wederkee(re)n sal ende gebrect dair yet/
dat zij voirtvae(re)n zal moegen met rechte in/
scampno augusti septima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt