SAL7388, Act: V°52.2 (78 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°52.2  
Act
Date: 1494-08-07

Transcription

2021-05-02 by Roger Morias
Nae dien opheden inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
come(n) es gerardus vanden male al(ia)s de thymo geven(de) te kynnen/
hoe dat hij tande(re)n tijden zeke(r) aensprake gedaen hadden op/
joese van cav(er)chon ende arnold(en) van vroenhoven als van ix/
croenen hem noch comen(de) vanden vercoope vande(n) huyse thomaes/
mus d(aer)af zeke(r) vo(n)niss(en) bijd(en) scepen(en) ter manissen des meyers/
gewesen wae(re)n als dat de verweerders naird(er) soude(n) moegen/
antwerden inder maten tselve vo(n)nis vander daet v[ta] julii/
lestleden dat naird(er) inhielt hem des gedragen(de) totte(n) selve(n)/
dwelc aldair gelesen wert ende versocht alzoe soe verre/
de voirs(creven) zijn p(ar)tie niet en voldede tvoirs(creven) vo(n)nis dat/
hem zijne(n) eysch volgen soude(n) Geven(de) oick te kynnen hoe/
wel de selve sake ende materie bij toe doene vande(n) selve(n)/
verweerde(re)n soe te p(re)sume(re)n mocht wese(n) belet hadde geweest/
mits zek(er) verboden hem gedaen bij mijne(n) hee(r) de(n) rectoir ten/
versueke he(re)n en(de) meeste(re)n coenrarde de sarto dat nochtan/
de selve sake aldair soe verre bedinct was dat die materie/
alh(ier) voir scepen(en) van loeven(e) wed(er)om gere(n)voyeert was bliven(de)/
alzoe bij zijne(n) voirs(creven) voirnemen(en) Aldair g(er)t de gruyte(r) voirsprake/
ter contrarie de voirs(creven) materie pijnde te werderstaen mits/
zeke(re)n voirnemen(en) hoe wel hij gheen meest(er) in die(n) en hadde/
noch prorocure(ur) van hue(re)nt wegen als dat de voirs(creven) gerard(en)/
bij zijne(n) voirsprake beg(er)de tvo(n)nis gemaent te hebben Es/
gewesen bij scepen(en) ter manissen des meyers zoe verre de wed(er)p(ar)tie/
desselfs gerardi nae de voir vo(n)nisse niet naerde(r) en antwerde/
dat hem zijne(n) eyssch volgen soude in scampno aug(usti) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt