SAL7388, Act: V°8.1 (13 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1494-06-27

Transcription

2021-01-29 by Roger Morias
Item de voirs(creven) anne loots in p(rese)ntia heeft gekindt/
en(de) gelijdt dat de voirs(creven) henrick loots huer brued(er)/
ende laur(eys) de grave ende katlijne zijn huysvrouwe/
huer de voir(screven) erfrinte van xxviii stuv(er)s bekindt/
hebben inde stadt van hue(re)n kinsgedeelte vande(n)/
goeden beyde have ende erve huer gebleve(n) ende/
v(er)chene(n) nae de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wijle(n)/
qui(n)tens loots ende zijnd(er) huysvr(ouwe) hue(re)n vader en(de)/
moed(er) Scelden(e) d(aer) aff quijte den selve henr(icke) loots/
laur(eys) de greve zijn huysvr(ouwe) ende hue(re)n erve(n) ende/
nacomeli(n)gen ende alle(n) ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue)/
ac de et sup(ra) ead(em) sua filiali p(or)tio(n)e mits den/
bekynne voirs(creven) behoirl(ijck) renu(n)cie(re)nde en(de) verthijden(de)/
prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt