SAL7390, Act: R°176.3-V°176.1 (293 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°176.3-V°176.1  
Act
Date: 1496-11-21

Transcription

2019-04-30 by Karel Embrechts
Item machtelt crabs wed(uwe) henr(ix) wijle(n) yngelb(er)t/
cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert en(de) ov(er)geg(even)/
en(de) mits des(er) tra(n)sporteert ende gheeft over joese/
van overbeke nu tertijt meye(r) van bierbeke alsulke(n)/
vijftich rinsgulden(en) alse henr(ic) crabbe als pri(n)cipael/
en(de) jan crabbe zijn brueder en(de) henr(ic) ackermans/
zijn swag(er) als borgen desselfs henr(ix) crabbe bekint/
hebben sculdich te zijne ende geloeft d(er) selver wed(uw)[en]/
tot seke(re)n t(er)mijne(n) te betalen(e) ind(er) pechtinghen/
die de selve henr(ic) crabbe tegen huer ged(aen) heeft/
van hue(re)n hove ende goeden te bierbeke op/
mollendal maii xxi lestled(en) pro c(er)to p(re)cio de/
quo sat(is)f(actum) Geven(de) den selve(n) joese mits des(er)/
/ sonder wederroepen volcomen macht de selve so(m)me/
van pe(n)ni(n)gen metter voirs(creven) obligatien ind(er) pechtingen/
begrepen als de t(er)mijne(n) d(aer)aff v(er)schijne(n) sullen zijn te/
manen teyssche(n) optebue(re)n ende tontfangen d(aer) voe(r) te/
panden te beleyden die met rechte texeque(re)n en(de) te/
vervolgen componen(tes) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) promitt(entes)/
rat(um) absq(ue) calculo qua d(i)c(t)us judocus eand(em) so(m)ma(m)/
suis p(ro)p(r)iis denariis erga p(re)d(icta) rel(i)c(t)am acq(ui)sivit sunt/
et sibi exinde sat(is)fecit uts(upra) cor(am) h(er)meys borch/
nove(m)br(is) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt