SAL7390, Act: R°177.2 (295 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°177.2  
Act
Date: 1496-11-21

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
Item den voirs(creven) joese zijn bleve(n) ende gevallen/
in zijn deylinge de goede erfrinten en(de) erfpachten/
naebescr(even) Ierst een huys ende hoff metten toebeh(oirten)/
gelegen inde bieststrate op den hoeck vand(en) cortten/
bruele It(em) een bloecxken wijg(ar)ts gelegen op dynde/
vand(en) ouden roesselberghe It(em) drie peet(er)s erffel(ijc)/
aen ende op seke(r) goede gelegen te rotselair nu/
tertijt toebehoeren(de) ad(ri)ane van cav(er)chon It(em) noch/
xxxii stuv(er)s erffelijc aen ende op een huys ende/
hoff metten toebehoirten gelegen inde goerstrate toebeh(oerende)/
yden gorijs tusschen de goede willems bruelma(n)s/
t(er) eenre ende arnts crol t(er) ande(r) zijd(en) It(em) noch acht/
mudden cor(en)s erfpachts aen en(de) op seke(r) goede gelege(n)/
te bout(er)she(m) te veertrijcke ende d(aer) omtrint div(er)s(e)/
p(er)sone(n) nu toebehoiren(de) nae uuytwijs(en) der brieven/
d(aer)aff zijnde sub iu(r)e p(ri)us t(er)mi(n)is debit(is) et p(re)t(er)ea/
sub duob[(us)] stufer(os) te iii pl(a)c(ken) tstuc he(re)d(itarii) census/
xxi no(vem)[br(is)] p(er)sol(vendum) p(re)fat(e) p(ro)lib[(us)] q(uon)d(am) machteld(e) et eoru(m) succ(essoribus) Met cond(iti)[en]/
va(n) te moge(n) afq(uij)te(n) elk(en) st(uver) met xviii st(uvers) ac cu(m) ha(n)c q(uo)q(ue) et sat(is) p(ro)ut/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt