SAL7390, Act: R°238.2-V°238.1 (409 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°238.2-V°238.1  
Act
Date: 1496-12-24

Transcription

2018-11-10 by Karel Embrechts
Want h(er) jan marotten prieste(r) als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve jans saverot giel(is) de/
chenoit giel(is) ende henr(ix) de chenoit gebruede(re)n kynde(re)n/
des voirs(creven) giel(is) en(de) jans de chenoit huers brued(er)s/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van opp(er)baix/
oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)sonen dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n al(hier) inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij/
hen dair tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op/
heden als ten daige van rechte d(aer)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)reert en zijn noch nietma(n)t van/
hue(re)nt wegen en(de) willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) he(re)n jans comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyes nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n)/
heeft bij rapporte jans driedoens des(er) stadt
//
bode tvoirs(creven) exploit geschiet te zijne gewesen hebbe(n)/
met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven geleydd(en)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
decembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt