SAL7390, Act: R°239.2-V°239.1 (410 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°239.2-V°239.1  
Act
Date: 1496-12-30

Transcription

2018-11-09 by Karel Embrechts
Item meest(er) laureys van blyoul griffier vand(en)/
orden(en) als tute(u)[r] en(de) mo(m)boir van jonche(re)n janne/
van gave(re) hee(r) van s(in)[t] aeghte(n)rode heeft geloeft/
he(re)n ende meeste(re)n jacoppe boeg(ar)t doctoir in/
medicine(n) van nu voirtaene jairlijcx voe(r) den/
uutganck febr(uari) te bet(alen) de so(m)me van dertich mudde(n)/
corens pag(abilis) mate van loeven(en) Te weten(e) de xx/
mudden d(aer)aff van pachte d(aer) af andree lestleden/
gevallen ende die d(aer) aff voirtane vallen sullen/
van dien xx mudden corens erffelijck die m(ijn)/
hee(r) meest(er) jacop heeft jarlijcx op seke(r) pand(en)/
tottenborch gelegen nae inhout van zijnen br(ieven)/
d(aer) aff zijnde ende dand(er) x vand(en) acht(er)stellig(en)/
pachten d(aer)aff ombet(aelt) uuytstaen(de) boven de/
vier jarpachte(n) die m(ijn) hee(r) meest(er) jacop d(aer) aff/
gecort ende quijtgescouwe(n) heeft Te bet(alen) de/
selve xxx mudden den t(er)mijn van vi jae(re)n
//
naistc(omende) dair aff den yersten t(er)mijn zijn sal/
in fine februarii nu naistc(omende) en(de) te loeven(en) te leve(re)n/
ten huyse desselfs meest(er) jacops quol(ibe)t ass(ecu)[t(um)] ende/
dit al opde pene en(de) verbuerte vand(er) selv(er) gr(en)en/
voirs(creven) cor(am) vynck baets decembr(is) penult(im)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt