SAL7390, Act: R°249.2-V°249.1 (428 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°249.2-V°249.1  
Act
Date: 1497-01-03

Transcription

2018-11-21 by Karel Embrechts
Item jan van bolle ende marie everardts zijn huysvr(ouw)/
jan de walsche ende jan potent becke(r) hebben geloeft/
ind(ivisim) janne oliviers achtien rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck
//
te betalen(e) de vi rinsgulden(en) d(aer) aff ts(in)[t]jansmisse naistc(omende)/
vi rinsg(ulden) [d(aer) af] ov(er) een jair d(aer) nae ende de leste van dien vi r(ins)g(ulden)/
ts(in)[t] jansmesse alsdan over een jair d(aer) nae v(er)volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende dit voe(r) dafleggen van alsulken/
rijd(er) te xxvi stuv(er)s erffelijc als de selve jan oliviers/
jairlijcx heeft met scepen(en) brieven van loeven(en) opden/
voirs(creven) ja(n)ne de walsche ende ja(n)ne potent Met/
alsulken conditie(n) in gevalle deselve p(er)sone(n) de voirs(creven)/
t(er)mijne(n) niet en hielden mair die den t(er)mijn van/
vi weken lieten overgaen dat in dien gevalle/
de selve jan oliviers sal moegen blive(n) op zijn/
vorste recht van zijne(n) scepen(en) br(ieve) op dat hem/
belieft ende sullen insgelijcx sculdich sijn de/
voirs(creven) jan de walssche en(de) jan potent jairlijcx/
den pacht vand(en) voirs(creven) rijd(er) te bet(alen) tott(er) lest(er)/
bet(alinge) toe ende te [des(er)] meyni(n)gen sal den selve(n) pri(ncipa)[le(n)]/
br(ieve) bliven in handen desselfs jans oliviers Ende/
de voirs(creven) gehuyssche(n) hebben geloeft den voirs(creven)/
janne de walsche ende janne potent vand(en)/
hellicht der voirs(creven) xviii rinsg(ulden) scadeloes te/
houden en(de) tontheffen(e) insup(er) iliqui duo q(uo)lib(er) aliu(m)/
de reliqua medietate eiusd(em) me(dian)[t(e)] indempn(em)/
cons(ilio) cor(am) h(er)meys buetsele januarii tercia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
, 2 aanvullingen in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-21 by Karel Embrechts
Jan oliviers heeft geco(n)se(n)teert/
datme(n) ja(n)ne van bolle/
en(de) zij(n)d(er) huysvr(ouwe) met/
des(en) br(ieve) behulp doen/
om te v(er)halen(e) twee rinsg(ulden) eens aen ja(n)ne de walsche en(de) ja(n)ne potent die zij/
den selve(n) ja(n)ne oliviers voe(r) den voirs(creven) ja(n)ne de walsche en(de) ja(n)ne potent hebben op/
heden moten betalen act(um) xxvii julii a(n)no xcix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt