SAL7390, Akte: R°269.1 (458 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°269.1  
Act
Datum: 1497-01-19

Transcriptie

2018-12-19 door Karel Embrechts
Item h(er) symon paige prieste(r) die hem als geleydt/
zijnde nae des(er) stad recht tot allen den goede beyde/
have en(de) erve henr(ix) van nuwe(n)hoven met br(ieven) vand(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van campe(n)hout zijnen/
stadhoude(r) te humeleghe(m) heeft doen leve(re)n alle de/
selve goede en(de) p(ar)tien dach doen betheeken(en) alh(ier) inde/
banck tot op heden gec(on)t(inueert) d(aer) hij beg(er)de thoenisse/
over de selve goede ende henr(ic) van raveschote/
als p(ro)cur(eur) ama(n)ts van ha(m)me als erfg(enaem) vand(en) selve(n) henr(icke)/
van nuwe(n)hoven he(m) [d(aer)] tegen te rechte gep(rese)nteert heeft/
soe v(er)re dat de voirs(creven) h(er) symon zijn scep(enen) br(ieven)/
en(de) leveri(n)g(en) geexhibeert hebben(de) zijn aensprake ged(aen) heeft/
sustine(re)nde voir zijn conclusie nae dat hij die gep(rese)n/
teert hadde te ve(r)ificeren(e) dat hem de selve goede/
volgen souden ende aengewijst wordden voir zijn/
wettige scult hem des gedragen(de) totten rechte/
dair de voirs(creven) henr(ic) als p(ro)cur(eur) voirs(creven) dach/
nam van berade om d(aer)op tantw(er)d(en) op van hed(en)/
in acht daigen naistcomen(de) cor(am) borch tymple/
vync baets januarii xix
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt