SAL7390, Akte: R°307.4-V°307.1 (506 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°307.4-V°307.1  
Act
Datum: 1497-02-11

Transcriptie

2019-01-10 door Karel Embrechts
Item marie wed(uw)[e] augustijns wijlen stroeprocx/
hantscoe(n)mak(er)s heeft geloeft diericke grijms briede(r)/
int steyne(n) huys vijf rinsg(ulden) te xx st(uvers) tstuc eene(n) d(aer)af/
van morgen ov(er) acht d(agen) naistc(omende) eene(n) d(aer) aff bynnen/
/ eend(er) maent d(aer) nae ende alsoe voirt alle/
maenden eene(n) tot dat de voirs(creven) vijf r(ins)/
gulden(en) volbet(aelt) sullen zijn Ende oft zij e(n)nigen/
t(er)mijn den ande(re)n liet verreycken sond(er) bet(alen) dat/
dan al gevallen sal zijn ende dat de selve dierick/
alsdan sal moegen gaen panden met co(n)sente/
vanden borg(er)meest(er) en(de) die pand(en) v(er)coepen sond(er)/
voird(er) recht te derven versueken cor(am) borch substituto/
zande burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ib(us) aliis de cons(ilio) febr(uarii) xi[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt