SAL7390, Akte: R°310.2 (513 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°310.2  
Act
Datum: 1497-02-14

Transcriptie

2019-01-11 door Karel Embrechts
Item machiel machiels scrijnmake(r) en(de) katlijne/
van schoene(n)berge zijn huysvr(ouwe) in p(rese)ntia hebben/
gekint en(de) gelijdt dat van alsulken drie r(ins)gul(den)/
xix(½) st(uvers) en(de) vier miten erff(elijck) als hen opten xiii[ten]/
dach van april a(n)no xciiii voe(r) scepen(en) van loeven(en)/
aengedeilt zijn bij hue(re)n medepleg(er)s uute(n) voirs(creven)/
seven r(ins)g(ulden) i(½) st(uvers) en(de) acht mite(n) erff(elijck) uts(upra) hen/
niet meer en compete(re)n noch toe en behoe(re)n dan/
twee r(ins)g(ulden) ix(½) stuv(er)s ende vier miten erffelijck/
ende dat dander dertich stuv(er)s erff(elijck) van dien bij/
erreure hen te vele ind(er) selv(er) deylingen opte selve/
goede tegevueght zijn ende hebben mits dien/
vand(en) selven ande(re)n dertich stuv(er)s erff(elijck) hen te vele/
toegevueght gelijc voe(r) tot behoeff henr(ix) beghints/
en(de) zijnd(er) nac(omelingen) dien de selve goede geheeten den/
eencoren metten toebeh(oirten) voir scep(enen) van loeven(en) alsdoen/
aengedeilt wae(re)n ger(e)nu(n)cieert geworpen en(de) v(er)tegen/
prout cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt