SAL7390, Act: R°311.2-V°311.1 (519 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°311.2-V°311.1  
Act
Date: 1497-02-14

Transcription

2019-05-11 by Karel Embrechts
Want jan ty(m)merma(n) als geleyt nae des(er) stad recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans wijle(n) vander dellen soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van libbeke oft zijnen stadthoude(r) alle de selve/
goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende der wed(uw)[en] en(de)/
kinde(re)n des voirs(creven) wijlen jans dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden/
wille(n) oppone(re)n ald(aer) zij op heden als ten daige/
van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch niema(n)t van hue(re)nt wegen den voirs(creven)/
geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken heeft/
bij resc(ri)pte pet(er)s van uudeke(m) stadhoud(er) smeyers/
van libbeke tot libbeke tvoirs(creven) exploit behoirlijc/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleydden niet/
/ en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scep(enen)/
datmen den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno febr(uarii) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt