SAL7390, Act: R°323.2-V°323.1 (536 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°323.2-V°323.1  
Act
Date: 1497-02-27

Transcription

2019-01-15 by Karel Embrechts
Allen den genen dat h(er) m(er)ten vanden p(er)lijcke p(ri)este(r)/
sone wijlen pet(er)s ende claes vanden putte en(de) m(ar)griete/
/ vanden p(er)lijcke zijn huysvr(ouwe) zust(er) des voirs(creven) he(re)n/
m(er)tens in p(rese)ntia hebben geco(n)st(itueert) gesedt volc(omen)/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) aucto(r)iteit gegeven ghijsbrechte/
moens wijnande vanden p(er)lijcke mathijse vanden/
eynde aut alle hue(r) saken questien en(de) gescillen/
die zij alsnu tsamen oft besund(er)t uutstaen(de) hebben/
oft naemaels hebben sullen moegen (et)c(etera) alle hue(r)/
jairguld(en) schulden chijsen rinten pachten opcomi(n)gen/
ende vervallen te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma/
promitt(entes) rat(um) d(i)c(t)o d(omi)no m(ar)tino renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo cor(am) h(er)meys tymple febr(uarii) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt