SAL7390, Act: R°325.3 (539 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°325.3  
Act
Date: 1497-02-28

Transcription

2019-01-17 by Karel Embrechts
Tusschen jacoppe wittema(n)s als p(ro)cur(eur) godev(ar)ts ghijps/
s(in)[te] pet(er)sman van lov(en) t(er) eend(er) ende willem(me) van leefd(ale)/
als procur(eur) pet(er)s ruts comp(ar)e(re)nde tegen malcande(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) ende s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van loeven(en)/
dair de selve p(ro)cur(eur) van s(in)[te] pet(er)sma(n)ne hem beclaighde/
vand(er) ombehoirl(ijcker) p(ro)cedue(re)n die de selve pet(er) ruts/
gedaen hadde opden selven s(in)[te] pet(er)sma(n) oft zijn goede/
die hij meynde dat hem vo(n)nislijck bijd(en) hee(re)n s(in)[te] pet(er)s/
ma(n)nen van lov(en) afgedaen souden wordden ende/
hadde de selve pet(er) hem oft den selven zijne(n) goeden/
yet te heysschen dat hij dat doen mochte alh(ier) voe(r)/
meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen D(aer)tegen de selve willem/
als p(ro)cur(eur) desselfs pet(er)s sustineerde de (contra)rie ende/
dat die sake behoirde t(er) bancken recht van dair/
zij comen was gere(n)voyeert te wordden te voirde(r)/
mits desselfs s(in)[te] pet(er)sma(n)s oft zijns p(ro)cur(eur)s opdoen/
beky(n)nen en(de) te kynne(n) geven d(aer)bij genoech bleke en(de)/
openbair was dat die sake alleene aenghinc der/
realiteyt en(de) niet en was van p(er)soneelen saken/
des hij hem gedroech totten he(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van lov(en)/
Es gewijst bijden he(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van loeven(en) ter/
maniss(en) smeyers dat zij die sake en(de) p(ar)tie(n) re(n)voyeerden van d(aer)/
zij comen wae(re)n in scampno febr(uarii) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt