SAL7390, Act: R°327.2 (543 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°327.2  
Act
Date: 1497-03-02

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
Allen den genen dat meest(er) gheert van baussele/
sone wijlen gerarts in p(rese)ntia heeft geconstitueert/
pete(re)n busscop van bouchout bij antw(er)pen on in/
zijne(n) ende zijnd(er) werdynnen name te verheffen/
div(er)se leene gelegen te bouchout en(de) d(aer)omtr(ent) die/
der selv(er) zijnd(er) werdynnen ald(aer) v(er)schenen en(de) v(er)storven/
zijn bijd(er) doot ende aflivich(eit) van wijlen henr(icke)/
van helmont hue(re)n oem ende d(aer) toe te doene/
ende te plegen al tgene des d(aer)toe naeden leen/
schen rechte ald(aer) behoirt ende sculdich es te gescieden(e)/
ende dat de selve m(eester) g(er)t oft hij d(aer) wae(r) selve/
doen soude moegen Heeft voirts gemechticht/
den selven alle zijn en(de) zijnd(er) werdi(n)nen jairguld(en)/
sculd(en) chijsen rinten pachten rechten goede beruerl(ijc)/
en(de) omberuerl(ijc) hoedanich die zijn ter selv(er) plaetss(en)/
en(de) d(aer)omtr(ent) gelegen te manen teyssche(n) optebue(re)n/
ende tontfangen d(aer) voir te panden te daigen/
rastamente te doen leggen die te rege(re)n die/
te hante(re)n te v(er)pachten al ten meesten orbe(r) en(de)/
p(ro)fijte der selver ende ofts noot zij de selve/
ende alle questien ende gescillen d(aer) uut spruyten(de)/
te reco(n)venie(re)n te litisconteste(re)n te bedingen in aen/
leggers oft verw(er)ders stadt te bescudden te wi(n)nen/
te verliesen componen(di) quitanciam dandi/
ceteraq(ue) promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo iusto/
calculo cor(am) tymple borch m(ar)tii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt