SAL7390, Act: R°337.1 (559 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°337.1  
Act
Date: 1497-03-09

Transcription

2019-01-21 by Karel Embrechts
Item pet(er) vanden zande borg(er)meest(er) heeft/
geclairt dat goird roelofs bij gebreke van bet(alingen)/
van vi rinsgulden(en) eens die hem septembr(is) xxviii/
lestleden geloeft wairdden voe(r) den borg(er)meester/
tot seke(re)n t(er)mijnen te bet(alen) bij willemm(e) datijn d(aer)aff/
hij oic desselfs willems obligatie thoende ond(er) zijn/
hanteyken trecht v(er)socht hadde ende orloff om panden/
dwelc alsoe gedaen ende gepant zijnde alse goirdt/
mits der groter cost voirt beg(er)de orloff aen hem/
om tgepande p(er)t te v(er)coepen soe hadde hij willem(me)/
yerst willen besinden ende weten sijn meyni(n)ge eer/
hij hem consente(re)n woude tselve te vercoepen geven(de)/
g(er)de van thienen bode last willem(me) te ontbieden/
ende hem h(ier) aff te adv(er)te(re)n oft goirde te contente(re)n/
ende oft hij des niet en dade tusschen dit ende/
des ande(re)n daighs d(aer) nae te ix uren voir noene/
soude hij goirde orlof geven tselve gepant p(er)t/
tot groten coste staen(de) te v(er)coepen ende ten hoogsten/
te bringen Ende alse g(er)t hem die bootscap alsoe/
gedaen hadde soe hadde willem hem geantw(er)t/
gelijc g(er)t dat voe(r) den selve(n) borg(er)meest(er) gecleert/
heeft bij zijne(n) eedt dat hij dair mede te vreden/
was datment v(er)cocht ende dat alsoe de selve/
borg(er)meest(er) geconsenteert hadde tselve p(er)t te v(er)coepen(e)/
ende ten hoogsten te bringen Act(um) p(er) et cor(am) dicto/
zande burg(imagistr)[o] reg(n)a(n)t(e)? ex ore eiusd(em) et d(i)c(t)i gerardi/
et de exp(re)sso ma(nda)[to] eiusd(em) burg(imagis)[tri] m(ar)tii ix
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt