SAL7390, Act: R°354.1 (581 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°354.1  
Act
Date: 1497-03-21

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item henrick pynnock heeft met janne zedele(re) vorste(r)/
pantsgewijse in handen geset lod(ewijcke) baets scepen(e) een/
falie ende eene(n) v(er)gulden(en) rinck met eene(n) [vacat] alse/
voe(r) alsulken seven rinsg(ulden) als de selve henr(ick) den/
voirs(creven) lodewijcke sculdich is op sulke cond(ici)[e] alsoe v(er)re/
de selve henr(ick) den voirs(creven) lod(ewijcke) vanden selven seven/
rinsg(ulden) niet en v(er)nueght tusschen dit en(de) sinxen(en) naistc(omende)/
dat de selve lod(ewijck) dien dach ov(er)leden zijnde de selve/
panden sal moegen v(er)coepen ten hooghsten sond(er) voird(er)/
rechtvorderi(n)ge te sueken ende de selve zijn schult/
d(aer)aen nemen ende ontfangen met coste ende co(m)me(r)/
behalven soe wes d(air)air aff dan overde boven des/
voirs(creven) lodewijcx bet(alinge) dat lod(ewijck) den selven henr(icke) d(aer)aff/
restitutie doen sal cor(am) tymple buets(ele) m(ar)tii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt