SAL7390, Act: R°366.2 (595 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°366.2  
Act
Date: 1497-04-03

Transcription

2019-01-26 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) henrick bruyne heeft geloeft der/
voirs(creven) wed(uw)[en] te bet(alen) vijff rinsg(ulden) te xx stuv(er)s/
den gulden half ts(in)[t] jans(mis)s[e] ende halff s(in)[te]/
remeysmisse naistc(omende) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende tot dien/
heeft de selve henr(ic) geloeft der voirs(creven) wed(uw)[en]/
niet te moeyen noch te vexe(re)n in gheene(n) rechte/
geestelijck noch werlijck voir e(n)nig(er) actie(n) oft/
recht die hij der selv(er) eysschen(de) soude moege(n)/
zijn in wat manie(re)n dat wae(r) van weghen/
wijlen huers mans promitt(en)s null(atenus) alloqui sed/
war(ans) prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt