SAL7390, Act: R°381.1 (618 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°381.1  
Act
Date: 1497-04-10

Transcription

2019-01-29 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat hee(r) ende meest(er) henrick de/
minori villa doctoir in beyden rechte henricus hanckart/
secretar(is) der stadt van loeven(en) ende jacop eveloege als execute(u)[rs]/
vande(n) testame(n)te reyners wijle(n) wijtvliet ende arndt van pede/
woenen(de) te bruessele als man ende mo(m)boir jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) wijtfliet/
zijnd(er) weerdynne(n) ende jan ts(er)arnts zone wijle(n) jans [welc wijle(n) ja(n)ne(n) was jans wijle(n) ts(er)arts] dien hij/
hadde van jouffr(ouwe) karl(ijnen) wijle(n) wijtfliets zijnd(er) weerdi(n)nen/
zust(er) als zij leefde des voirs(creven) jouffr(ouwe) reyners als erfgename(n)/
geinstitueert ende anders vanden goede(n) des voirs(creven) wijle(n) reyners/
in p(rese)ntia hebben geconstitueert geset volcome(n) mach procu(r)ac(ie) en(de)/
auctoriteit geg(even) den voirs(creven) jacoppe eveloege arnde de brieve(re)/
geheete(n) de mu(n)te(re) ende henrick vand(er) horst aut Alle desselfs/
wijle(n) reyners goede(n) ende sculden dieme(n) hem ten tijde van/
zijnd(er) aflivich(eit) sculdich was ende bynne(n) den jae(re) nae zijn doot/
sculdich wert ende noch opde(n) dach van hede(n) ombetaelt uuytstaen moge(n)/
te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tonfang(en) d(aer) voe(r) te daigen/
te panden (et)c(etera) in mel(iori) forma Hebben voirts de(n) selve(n) jacoppe/
macht geg(even) voirts te moege(n) substitue(re)n eene(n) oft meer/
van zijnd(er) hant (et)c(etera) Promitten(tes) rat(um) d(i)c(t)o [d(omi)no et] m(a)g(ist)ro he(nri)[co]/
renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) borch uut(er) helicht ap(ri)l(is)/
x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt