SAL7390, Act: R°387.2 (629 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°387.2  
Act
Date: 1497-04-15

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
It(em) willem symoens zone wijlen vranx symoens diemen/
hiet in bloeme(n)dale in p(rese)ntia heeft getransporteert ende/
overgegeve(n) en(de) mits desen tra(n)sporteert en(de) gheeft ov(er)/
makende volcomelijck mechtich bertelmeeuse/
van maelcote en(de) janne van breeden aut alt(eri) tot/
behoeff vand(en) gulden vanden hantboghe alsulken/
verloepen rinten vande(n) erfrinten die m(ijn) hee(r) de tresorier/
heffende es aenden selven willem(me) oft zijn goede/
die h(er)man looman barbier houdende es ende oic/
de rinten die dairaff vallen sullen soelanghe en(de)/
tot aene d(er)re tijt toe dat de selve scutte(re)n d(aer)aen/
inne gehaven ende getogen zullen hebben en(de) alless(ins)/
voldaen wesen van alsulker schult alse de selve/
willem den voirs(creven) mijne(n) hee(r) den tresorier d(aer)aff/
sculdich is ende de selve m(ijn) hee(r) de tresorier/
der selv(er) gulden ov(er) bewesen ende gegeve(n) heeft/
te manen teysschen optebue(re)n tontfangen te bedingen/
te wynnen te verliesen componen(di) quitan(ciam) dandi/
p(ro)mittens rat(um) renu(n)c(ians) absq(ue) calculo voir dat al/
voldaen sal zijn cor(am) hermeys borch ap(ri)lis xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt