SAL7390, Act: R°39.2 (67 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°39.2  
Act
Date: 1496-07-30

Transcription

2018-07-23 by Karel Embrechts
Item collart de leue ende g(er)truydt de hoste sijn/
huysvr(ouw) weduwe jans wijlen francque des jonghen/
woenen(de) te blocquery inde p(ro)chie van ottengnies/
hebben geloeft ind(ivisim) arnde hanckart thien rinsg(ulden)/
te xx stuv(er)s [tstuc] te kersmesse naistc(omende) te betalen(e) t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m)] ende hebben voirts geloeft ind(ivisim) tussche(n)/
dit en(de) xv daigen naistc(omende) alh(ier) te doen comen robrechte/
de hoste meye(r) van genepien brueder der voirs(creven) g(er)trud(en)/
ende den selve(n) insgelijcx te doen v(er)oblige(re)n voe(r) de voirs(creven)/
so(m)me van thien rinsguld(en) voe(r) scepen(en) van loeven(en) gelijc/
zij alsnu gedaen hebben ende dit al hebben oic geloeft/
ind(ivisim) de voirs(creven) gehuyssche(n) aldus te doen(e) op ee(n) banduyn/
van vijff gelijcke rinsgulden(en) te applice(re)n halff onsen/
gened(ichen) hee(r) den h(er)toge en(de) halff den hee(r) oft hee(re)n d(aer)/
onder zij bevonden souden moegen wordden cor(am) zedele(re)/
forestario buetsele vynck scabinis julii penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt