SAL7390, Act: R°425.2 (682 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°425.2  
Act
Date: 1497-05-13

Transcription

2019-02-10 by Karel Embrechts
Item aghis bosquet die als poirt(er)sse van des(er) stat met/
br(ieven) d(er) selv(er) gescr(even) aen de(n) meye(r) van neufsart oft zijne(n) stad/
houde(r) hadde doen afscrive(n) alsulke(n) dachdoen ende ongebruyck/
oft rasteme(n)t als te(n) versueke vande(n) selve(n) meye(r) gedaen mochte(n)/
wesen op seke(r) hue(r) goed(en) ald(aer) gelege(n) bij alsoe oft hij hue(r)/
yet heysschen(de) hadde geweest dat hij des op hede(n) alh(ier)/
come(n) ware inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
heeft hue(r) de selve aghis op hede(n) inde selve banck tege(n) de(n)/
voirg(enoemde) meye(r) te rechte gep(rese)nteert ald(aer) hij noch procu(eur) van/
zijne(n)t niet gecomp(ar)eert en es in sca(m)pno maii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt