SAL7390, Act: R°432.2 (695 of 780)
Search Act
previous | next
Act R°432.2  
Act
Date: 1497-05-23

Transcription

2019-02-19 by Karel Embrechts
Item gielijs wilts geheete(n) cressarts die als poirte(r) van/
des(er) stadt met br(ieven) d(er) selv(er) hadde doen afscrive(n) alsulk(er)/
dach doen als hem gedaen was inde banc voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van ned(er)ijssche te(n) v(er)sueke henr(ix) scepe(re) heeft he(m)/
de selve giel(is) op hede(n) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) tege(n) de(n) selve(n) he(n)r(icke) te rechte gep(rese)nteert ald(aer)/
de selve he(n)r(ic) noch procur(eur) van zijne(n)t weghe niet gecomp(ar)t/
en es in scampno maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt