SAL7390, Act: R°453.2-V°453.1 (725 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°453.2-V°453.1  
Act
Date: 1497-06-02

Transcription

2019-04-06 by Karel Embrechts
It(em) want de voirs(creven) rinte van twee rinsg(ulden) erffel(ijck)/
spruyten(de) compt uut eene(n) oude(re)n scepen(en) brieve/
sprekende van vie(r) rins gulden(en) erffel(ijck) bij germeyne/
vanden neele jacoppe vande(n) tymple den voirs(creven)/
pete(re)n vand(er) hoeven ende meest(ere)n ph(ilips)e vand(en) neele/
opten vii te(n) dach nove(m)br(is) int jair van lxxxviii/
bekint den voirs(creven) pete(re)n van eyck ende wa(n)t/
oic de selve peet(er) van eyck voir de voirs(creven) vier/
rinsgulden(en) erffelijck hem heeft doen beleyden nae/
des(er) stadt recht tot allen der voirs(creven) v(er)oblig(er)d(en)/
p(er)soenen goeden have ende erve opte(n) xxi[te(n)] dach/
nove(m)br(is) a(n)no xiiii[c] xcii ende d(air)aff de twee/
rinsgulden(en) erffel(ijck) opden dach van heden van des/
voirs(creven) g(er)meyns vanden neele wegen gelost ende/
afgequeten zijn ende den yersten principale(n)/
brieff der zelv(er) vier rins g(ulden) erffel(ijck) gecass(er)t en(de)/
te nyeute gedaen es mits der renovatien der/
voirs(creven) twee rins guld(en) erffel(ijck) bijden voirs(creven) pete(re)n/
vand(er) hoeven inde voirgaen(de) recognitie(n) gedaen/
Soe heeft geco(n)senteert ende gewillecoirt/
/ ende mits desen consenteert ende willecoirt de(n)/
voirs(creven) peet(er) vand(er) hoeven dat de selve peet(er) van/
eyck tvoirs(creven) beleydt bij hem gelijc voe(r) gedaen/
voe(r) de voirs(creven) vier rinsg(ulden) erffel(ijck) sal in zijnd(er) cracht/
ende macht bliven ende dat de voirs(creven) peet(er) van/
eyck dairmede sal moege(n) volgen ofts behoefde/
opde goede desselfs pet(er)s vand(er) hoeven voe(r) de/
jairlijcxsche betali(n)ghe en(de) lossinge oft afquiti(n)ge/
des voirs(creven) twee rinsg(ulden) erff(elijck) om tott(er) voldoeni(n)g(e)/
d(air) aff te comen(e) gelijc de voirs(creven) recognitie uutwijst/
al oft den selven principalen brieff der voirs(creven)/
vier rinsg(ulden) erffel(ijck) dair uuyt die spruyten(de) comen/
alnoch in esse ende in vigue(r) wae(re) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt