SAL7390, Act: R°461.2-V°461.1 (740 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°461.2-V°461.1  
Act
Date: 1497-06-09

Transcription

2019-04-09 by Karel Embrechts
It(em) jonch(e)r jacop uten lyemi(n)gen in p(rese)ntia heeft uutgegeven/
ende bekint uutgegeve(n) te hebbene joesen van roese(n)beke nu/
t(er) tijt clerc ende dienae(r) he(re)n lod(ewijx) pi(n)nock ridders meye(r)/
van loeven(en) en(de) zijne(n) nacomeli(n)gen een huys en(de) hoff/
metten beemden ende zijnen toebehoirten alsoe dat/
gelegen es inde broecstrate wijlen toebehoe(re)nde meest(ere)n/
janne mota Erffelijck te houden(e) ende te /
besittene op acht ende eenen halve(n) rinsgulden(en)/
te twintich loepend(e) stuvers den rinsgulden/
ende den stuv(er) te drie plecken braba(n)ts gerekent/
den pe(n)ni(n)ck te xviii der gelijcker pe(n)ni(n)gen/
in diverschen chijnsen aen diverse p(er)soene(n) dair/
uutgaende Met des(er) (con)ditien dat de selve joes/
de ierste acht jae(re)n lanck due(re)nde innegaen(de) s(in)t/
jansmesse baptisten a(n)no seven ende negentich/
gestaen sal met elx jairs te betalen(e) vanden/
voirs(creven) acht ende eene(n) halve(n) rinsgulden(en) erfchijns/
mett(er) so(m)men van seven rinsgulden(en) ten p(ri)se als voe(r)/
/ gelijc ende in alsulker manieren als een prieste(r)/
geheeten herjan coutellier prior van franen tselve/
huys voirs(creven) metten toebehoirten gehuert heeft den/
selven tit van acht jae(re)n voirs(creven) dueren(de) Des/
es conditie dat de voirs(creven) jonch(e)r jacop tselve huys/
met zijne(n) toebehoirte(n) leve(re)n sal den voirs(creven)/
joese los ende quijte van allen acht(er)stellige/
rinten ende chijnsen dairop gevallen zijnde/
ende oic oft meer co(m)mers ute(n) voirs(creven) huyse en(de) zijnen/
toebehoirten bevonde(n) wordde gaende oft in e(n)nigen/
saken meer belast wae(r) van ond(er)pande oft and(er)ss(ins)/
dan voirs(creven) is d(air)aff sal de voirs(creven) jonch(e)r jacop/
den selve(n) joese en(de) sijn goede voirs(creven) ontlasten/
ende d(aer) voe(r) wara(n)t blive(n) dwelc de selve/
jonch(e)r jacop alzoe geloeft heeft te doene Item/
es oic conditie dat de voirs(creven) joes sculdich zal/
zijn af te leggen(e) twee rinsgulden(en) erffelijck/
den pe(n)ni(n)ck xviii oft soe goeden coep als hij can/
aende p(er)soenen chijnsen d(aer)op hebbende binnen/
eenen jae(r) naestcomende innegaen(de) s(in)t jansmesse/
a(n)n[o] xcvii voirs(creven) cor(am) borch buetsele junii ix[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt