SAL7390, Act: R°474.4-V°474.1 (762 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°474.4-V°474.1  
Act
Date: 1497-06-19

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Item willem moens woenen(de) ter poirte(n) inde proch(ie) van/
wynxele gheert van meerbeke ende jan bericx beyde/
woenen(de) inde morte(r)strate inde prochie van thieldonck/
hebbe(n) gelooft ind(ivisim) woute(re)n van berthem de so(m)me van/
xxxv(½) r(ins) g(ulden) te xx st(uvers) tstuc bynne(n) den vier kersdaige(n)/
naistcomen(de) te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)m Hebbe(n) voirts gelooft/
indivisim den selve(n) woute(re)n te diene(n) xv daige(n) lanck met/
eene(n) wagen(e) met drie p(er)den tussche(n) dit en(de) s(in)t jansmisse/
/ naistcomen(de) oft bynne(n) oft bynne(n) drie weken d(air)nae ombegr[e]pe(n)/
in mergel te halen(e) te hockerzeele oft terps dair me(n) de(n) witte(n)/
m(er)gel gewoenlijck es halen Dair voe(r) wout(er) he(n) cortte(n) sal/
aende voirs(creven) so(m)me zesse stuv(er)s sdaughs vanden wagen(e) op/
sulke conditie nochtan soe v(er)re zij de(n) selve(n) woute(re)n de voirs(creven)/
pe(n)ni(n)g(en) bynne(n) tijde voirs(creven) te weten(e) tussche(n) dit ende de/
vier kersdaige(n) niet en volbetaelde(n) dat hen wout(er) in die(n) gevalle/
voe(r) de voirs(creven) vrachte(n) niet corte(n) en sal noch derve(n) geve(n) Ende/
de voirs(creven) willem moe(n)s gheert van meerbeke en(de) jan bericx/
hebbe(n) gelooft elc deen den ande(re)n in alzoe v(er)re in yema(n)de/
van hen gebreck viele inde voirs(creven) betali(n)ge van zijne(n)/
gedeelte ende dat zij bij faulte(n) van die(n) in die(n) gevalle/
vand(er) voirs(creven) vrachte(n) egheen cortsel d(air)af hebbe(n) en soude(n) vand(en)/
voirs(creven) woute(re)n gelijc voirs(creven) steet dat dat verlies alleene/
drage(n) sal de ghene die in gebreke es zijn gedeelte der/
so(m)men [vand(er) d] voirs(creven) te betalen(e) cor(am) borch buetsele junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt