SAL7390, Act: R°81.2-V°81.1 (143 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°81.2-V°81.1  
Act
Date: 1496-09-22

Transcription

2018-10-18 by Karel Embrechts
Vander questien gecomen voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) tusschen woute(re)n van quaderebbe/
hangende in questien voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) voirs(creven)/
tegen de borghen m(ijns) he(re)n van gheete uuyt crachte/
van seke(re)n lijftochtrinten bijd(en) selve(n) bekint met/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) Ald(aer) de voirs(creven) wouter/
nae de voirhandelingen in des(er) tot nu toe/
gebuert ende de leste vo(n)nisse(n) in dien gewesen te/
weten(e) dat de voirs(creven) borgen souden doen blijcken/
vand(er) diligen(cie) van he(re)n janne van quaderebbe/
prieste(r) en(de) pete(re)n zijnen brued(er) gedaight te hebben(e)/
op dinhoudt van seke(re)n quitan(cien) in rechte geexhibeert/
den selven den selve(n) rinten aengaen(de) ende oick/
van ad(ri)ane van heylwijgen d(aer) aff de selve borge(n)/
alleene hue(r) diligen(cie) gethoent hebben van ad(ri)ane/
voirs(creven) ende niet vand(en) voirs(creven) [he(re)n] janne en(de) pete(re)n/
versocht heeft den selven in dien versteken/
te zijne ende dat hem de gelev(er)de goede/
volgen souden tot zijnd(er) gebreken behoeff/
sonder langer dylay oft vertreck D(aer) tegen de/
p(ro)cur(eur) vand(en) voirs(creven) borgen te weten(e) henr(ic)/
van raveschote gemai(n)teneert heeft de (contra)rie/
ende dat hij alnoch ande(re)n dach hebben soude/
o(m)me zijn diligen(cie) vand(en) voirs(creven) twee gebrued(er)s/
alnoch te thoenen ende alsoe te moege(n) leyd(en)
//
ende oic vanden voirs(creven) ad(ri)ane nae de cleernisse/
bij symoen(e) bellens als diene(r) ende vorstere/
in dien gedaen die welke cleerde den voirs(creven)/
ad(ri)ane ten v(er)sueke vanden borghen gedaight te/
hebben(e) hoe wel hij de gelegenth(eit) vand(en) tijde/
vergheten hadde Es gewesen ter manissen smeyers/
dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) vand(en) borghen versteken sal/
zijn van meer thoens te leyden aengaende den/
voirs(creven) he(re)n janne ende pete(re)n zijnen brueder/
ende aengaen(de) den voirs(creven) ad(ri)ane van heylwige(n)/
dat hij d(aer)toe ande(re)n dach hebben sal in sca(m)pno/
septembr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt