SAL7390, Act: R°83.2-V°83.1 (148 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°83.2-V°83.1  
Act
Date: 1496-09-24

Transcription

2021-02-14 by Karel Embrechts
Item acht(er)volgende der clachten die pet(er) thielma(n)s/
gedaen heeft op janne wisschart zijn comen/
beyde p(ar)tien inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
ald(aer) de selve pet(er) hem aengesproken heeft van zijne(n)/
pijne ende arbeyde vand(en) vijfsten en(de) lesten jae(re)/
vand(en) v(er)dienen d(er) costerien van ev(er)sberge d(aer) voe(r)/
eysschen(de) vijff r(ins) g(ulden) vand(en) lesten jae(re) en(de) van/
ouden reste xii stuv(er)s hopen(de) dat hij hem die/
opleggen soude want hij ten toesiene vand(en)/
selve(n) janne die bedient hadde vijff jair all/
uuyt ende de selve jan hadde die aen hem/
bestaet om v r(ins) g(ulden) ts(jaer)[s] ende die vie(r) jae(r)/
alsoe gehouden hebben(de) was hij alsoe bleven/
co(n)tinue(re)nde tv[te] jair Dair tegen de voirs(creven)/
jan hem verantweerden(de) ontkinde dat pet(er)
//
die de selve vijff jair gehouden hadde ende/
al mocht hijse vier jair gehouden hebben soe/
en hadde hij nae recht hem d(aer)af gheene(n) voirde(re)n/
eyssch te doen dan vanden yersten jae(re) dat hij/
die aen hem bestaedde ende was alsoe v(er)doelt/
van allen den vervolgen(de) jae(re)n dat hij die uuyte(n)/
hem selve(n) sonder voird(er) bestayen hadde bliven/
houden(de) Tegen dwelc de selve pet(er) r(e)plice(re)nde/
en(de) jan duplice(re)nde beyde p(ar)tien tot hue(re)n thoen(en)/
gewijst zijn dair de voirs(creven) pet(er) genoech ghe/
thoent heeft zijn v(er)met alsoe dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers vo(n)nislijc gewijst/
hebben dat de selve jan wisschart gehouden/
sal zijn den selve(n) pete(re)n tgebrec van zijne(n) voirs(creven)/
dienste vand(en) v[te] jae(re) te voldoene metgaders/
den reste vand(en) xii st(uvers) in scampno sept(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt