SAL7390, Act: V°153.2-R°154.1 (259 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°153.2-R°154.1  
Act
Date: 1496-11-12

Transcription

2020-10-01 by Karel Embrechts
Nae dien lijsbeth werdynne meest(er) jans vive(n)giez/
met drie behoirl(ijke) rastamen(ten) heeft doen raste(re)n/
eene(n) seke(re)n vr(ouwen) riem beslagen silve(re)n v(er)gult/
toebehoe(re)nde janne du monijn woenen(de) te wave(r)/
en(de) dat voe(r) seke(r) scatscult die de voirs(creven) jan/
huer sculdich mach wesen te weten(e) xxx stuv(er)s/
eens sonder cost en(de) co(m)mer huer des gedragen(de)/
te weten(e) vand(en) voirs(creven) rastame(n)ten totten vorste(r)/
en(de) diene(r) te weten(e) janne zedele(re) seggende/
dat zij janne voirs(creven) mu(n)delingen de conde/
van des(er) rechtvorderi(n)gen gedaen te hebben(e)/
versueken(de) alsoe nae des voirs(creven) steet trecht/
in des(en) D(aer) op de scepen(en) bij den meye(r) gemae(n)t/
zijnde hebben gewesen dat zij den voirs(creven) diene(r)/
beg(er)den taenhoe(re)n aengaen(de) den voirs(creven) rastame(n)te/
de welke acht(er)volgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse gecleert/
heeft die behoirlijc gedaen te hebben(e) nae den/
welken de voirs(creven) lijsbeth alnoch beg(er)t heeft hoe/
zij dit met rechte voirt handelen soude/
Dair op de scepen(en) t(er) manissen smeyers gewesen/
hebben dat de selve lijsbeth hue(r) schult/
cle(re)n soude bij eede ende d(aer)entinden recht/
dwelck de selve alsoe gedaen heeft te weten(e)
//
op xxx stuv(er)s die huer die voirs(creven) jan/
van geleende gelde schuldich es bege(re)nde alnoch/
hoe zij uterlijc totter voirs(creven) hue(re)r scult soude/
moegen geraken Dair op de meye(r) de(n) scepen(en)/
gemaent hebben(de) es bijd(en) selven gewesen dat/
de selve lijsbeth hue(r) gecleerde schult met coste/
en(de) co(m)me(r) v(er)halen sal aende voirs(creven) gerasteerde/
goede ende oft d(aer) overde dat zij dat wed(er)kee(re)n/
sal ende oft(er) gebrake dat zij tselve gebreck/
sal moegen verhalen nae recht in scampno no(vem)[br(is)]/
xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt