SAL7390, Act: V°176.2-R°177.1 (294 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°176.2-R°177.1  
Act
Date: 1496-11-21

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
Eene deylinge ende sceydinge gesciet en(de) gemaict/
zijnde tussche(n) tussche(n) willem(me) gans sone meest(er) pet(er)s/
gans dien hij hadde van katlijne(n) [wijle(n)] sridders zijnd(er) huysvr(ouwe)/
t(er) eenre joese gans brued(er) des voirs(creven) willems t(er)/
ande(re) henr(icke) de weert en(de) katlijne(n) gans zijnd(er) huysvr(ouwe)/
zust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n t(er) derder ende [den voirs(creven)] joese gans/
henr(icke) de weert en(de) jasp(er) ende wout(er) druys gebruede(re)n/
alle vie(r) als mo(m)boe(re)n der wettig(er) kinde(re)n machteld(e)/
wijle(n) gans sust(er) als zij leefde der voirs(creven) gebruede(re)n/
en(de) zust(er) die zij hadde van henr(icke) druys hue(re)n man/
inden name ende van wegen der selv(er) kinde(re)n t(er)/
vierd(er) zijden op en(de) van den goeden chijsen rinte(n)/
ende erfpachten hen bleve(n) ende verstorven bij en(de)/
naed(er) doot en(de) aflivich(eit) katlijne(n) [wijle(n)] sridders ouder/
moeder als zij leefde der voirs(ceven) kinde(re)n gans/
Te deylen/
Soe zijn bleven ende gevalle(n) den voirs(creven) willem(me)/
gans in zijn deylinge de goede en(de) rinten naebescr(even)/
Yerst een huys en(de) hoff metten toebehoirten alsoet/
/ gelegen es aende biestporte [vacat] It(em)/
ix(½) rijd(er)s erffelijc staen(de) aen en(de) op de ca(m)me geheete(n)/
den beer gelegen inde bieststrate sub iu(r)e p(ri)us inde/
debito t(er)mi(ni)s debitis et p(re)terea sub xxxiiii stufer(os)/
he(re)d(itarii) census xxi nove(m)br(is) p(er)solven(dum) videlicet triginta/
stuferos exinde dict(is) prolib[(us)] p(re)fate quond(am) machteld(e)/
et r(e)liquos quatuor stufer(os) he(re)d(itarii) census p(re)fat(e) henrico/
de weert eius ux(ori) et eoru(m) succ(essoribus) Met conditie(n) van/
aftequijte(n) teene(n) male oft te twee malen mair/
niet myn dan elcx gedeelte tot eene(n) male en(de)/
elken pe(n)ni(n)ck d(aer)aff met xviii gelijcken pe(n)ningen/
ac cu(m) hanc quoq(ue) et sat(is) cor(am) hermeys buets(ele)/
nove(m)br(is) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt