SAL7390, Act: V°178.2 (299 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°178.2  
Act
Date: 1496-11-22

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
Want jacop rogiers als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen)/
brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve bauduwijns del bare soe wair die gelegen/
zijn hem met brieven van des(er) stadt gescreven ae(n)d(en)/
meye(r) van beerge oft zijne(n) stadthoude(r) alle deselve/
goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) baud(uwijne)/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft/
hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij/
op heden als ten v(er)streken(en) daige van rechte niet/
gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)t wegen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij rappoirte baud(ewijn) belle(n)s des(er) stadtbode/
tvoirs(creven) exployt gesciet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse Wair de w(e)d(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydd(en)/
niet en compt voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt