SAL7390, Act: V°185.5 (313 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°185.5  
Act
Date: 1496-11-28

Transcription

2019-10-24 by Karel Embrechts
Allen dat h(er)jan van wisschel prieste(r) in p(rese)ntia heeft/
geconst(itueert) (et)c(etera) tot zijne(n) wed(er)roepen henr(icke) snavels sijne(n)/
swag(er) om van zijne(n)t wegen en(de) in sijne(n) name te/
manen teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontfange(n) alsulken vii(½)/
yngelsche nobels oft de weerde d(aer) van van dien thien/
nobels erffelijc als de selve jan heeft en(de) jairl(ijx)/
met jouffr(ouwe) lijsbetthe(n) vand(en) wij(n)g(ar)de op seke(r) goede/
en(de) onderpande inde prochie van donghen en(de) ghilsen/
gelegen Alle questie(n) ende gescille(n) d(aer) uuyt rijsen(de)/
te verwae(re)n (et)c(etera) co(m)ponen(di) (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) cu(m) p(otes)ta[te]/
sub(stituen)[di] salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt