SAL7390, Act: V°193.2 (329 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°193.2  
Act
Date: 1496-12-01

Transcription

2018-10-13 by Karel Embrechts
Allen den genen dat h(er) gheert de thymo prieste(r)/
canonick der kercken van sinte pet(er)s te loeven(en)/
als geco(m)mitteert vand(en) deken en(de) cap(it)len der selver/
kercken totter admi(n)stratien en(de) bewinde der goeden/
chijsen ende rinte(n) den chorale(n) der selver kercken/
toebehoiren(de) en(de) mit hem jacobus calcificx lod(ewijc)/
de mol jud(ocus) ut(er) hellicht en(de) joh(ann)es fabri alle vie(r)/
chorale(n) ind(er) voirs(creven) kercken van sinte pet(er)s te loeven(en)/
in p(rese)ntia hebben geco(n)st(itueert) henr(icke) van raveschote/
willem(me) van leefd(ale) en(de) jacoppe wittema(n) aut Alle/
hue(r) saken (et)c(etera) alle hue(r) jairgulden(en) sculden chijsen/
rinten pachten opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen (et)c(etera) te v(er)wae(re)n/
te manen teysschen optebue(re)n ende tontfangen d(aer)/
voe(r) te panden te daigen (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitten(tes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys vync/
dec(embris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt