SAL7390, Act: V°237.2-R°238.1 (408 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°237.2-R°238.1  
Act
Date: 1496-12-24

Transcription

2018-11-09 by Karel Embrechts
Item henr(ic) van raveschote die inde ba(n)ck/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) heeft doen lesen/
een vo(n)nisse van co(n)tumacie(n) tot zijne(n) p(ro)fijte gewesen/
bij scepen(en) van loeven(en) dec(embri) xvi a(n)no xciiii d(aer)mede/
hem als geleydt nae des(er) stadt recht uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) van xviii r(ins)gulden(en)/
lijfpen(sien) bekint bij henr(icke) van pulle jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
vand(en) hornicke zijne(n) wive en(de) ja(n)ne van pulle/
hue(re)n sone ende namelijck de goede ond(er) wacker/
zeele ond(er) libbeke oft elswair gelegen die hij/
hem hadde doen leve(re)n Ende dat gelesen zijnde/
heeft hij te kynnen gegeven en(de) gep(rese)nteert te bewijsen(e)/
hoe hij joese van oirbeke den jonghen hadde
//
doen zijn hande lichte(n) van e(n)nigen der selv(er) goeden/
die hij hem als geleydt pijnde ongebruyckich te/
maken(e) en(de) hem d(aer) toe niet geroepen zijnde die/
te beletten(e) versueken(de) want de selve joes alsoe/
h(ier)op dach hebben(de) des hij hem gedroech tot/
symon(e) bellens vorste(r) dat hem de selve goede/
aengewesen wordden vo(n)nislijc ende dongebruyck/
en(de) dbelet in dien afgewesen Soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(en) d(aer)op gemaent gewijst hebben/
vo(n)nislijck eve(n)verre de voirs(creven) diene(r) hem des/
gestonde dat den voirs(creven) henr(icke) zijn (con)clusie volgen/
sal in scampno decembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt