SAL7390, Akte: V°239.3-R°240.1 (412 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°239.3-R°240.1  
Act
Datum: 1496-12-30

Transcriptie

2018-11-09 door Karel Embrechts
Item de selve peter tot wiens behoeff in sricht(er)s/
handen van gestel naed(er) bancken recht ald(aer) inden
//
lestleden(en) somer bij jouffr(ouwe) lijsbetthen rethema(n)s voirs(creven)/
opgedragen zijn geweest twee mudden core(n)s erff(elijc)/
verpant deen mudde d(aer)aff op seke(r) erfgoede jans/
de schepe(re) ald(aer) een half mudde d(aer)aff op seke(r) goede/
goirts sluysma(n)s ald(aer) ende dleste (½) mudde op seke(r)/
goede jans cortjans Noch de hellicht van eene(n)/
beempde gelegen onder gestele d(aer)aff dander hellicht/
toebeh(oirt) he(re)n janne rethema(n)s hue(re)n brued(er) gelden(de)/
de selve hue(r) hellicht in hueri(n)gen iii r(ins)gulden(en)/
tsjairs It(em) noch de hellicht van (½) mudde core(n)s/
erff(elijc) op seke(r) goede jans crane onder gestel in/
p(rese)ntia heeft gekint dat die opdracht oic alsoe/
gesciet es alleene t(er) goeder trouwen om d(er) selv(er)/
jouffr(ouwe) d(aer)mede te behulpen totten hue(re)n want/
zij niet wel pleyden en mach en(de) dat hij gheen/
erfrecht d(aer) toe en heeft noch sculdich en es te/
hebben in gheend(er) wijs Consente(re)nde bidden(de) en(de)/
bege(re)nde de selve pet(er) dat de voirs(creven) richtere/
die rinte ende goeden wederstelle en(de) goede in/
hand(en) vand(er) selver jouffr(ouwe) om dier te gebruycke(n)/
peysl(ijc) ende vredel(ijc) als van hue(re)n ande(re)n prope(re)n/
gelijc oft zij die opdracht van dien niet gedaen/
en hadde Geloven(de) insgelijcx renu(n)c(ians) uts(upra) oft/
hem god die gr(ati)e gave dat hij opquame en(de)/
genase uts(upra) usq(ue) ad finem cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt