SAL7390, Akte: V°282.2-R°283.1 (477 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°282.2-R°283.1  
Act
Datum: 1497-01-30

Transcriptie

2018-12-31 door Karel Embrechts
Item joes borrema(n) sone wijlen claes en(de) digne/
zijn huysvr(ouw) woenen(de) te vroye(n)berge in p(rese)ntia/
heeft genomen ende bekint genomen te hebben/
ind(ivisim) van he(n)rico wijte als p(ro)cur(eur) des godshuys/
van p(er)cke die tselve alsoe bekint uutgegeven/
te hebben(e) de moelen te vroye(n)berge met/
eene(n) bloke lants d(aer)aen gelegen en(de) der toebeh(oirten)/
Te houden te hebben(e) en(de) te gebruycken van nu/
voirtaene eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynnen om ende voe(r) veerthien/
mudden cor(ens) moele(n)pacht gelijc me(n) bove(n) ende/
/ beneden betailt pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na mate van/
loeven(en) en(de) te p(er)cke opten spijker alle jae(re) te liecht/
messe te betalen(e) ende h(ier)enboven om en(de) voe(r)/
elcx jairs vier rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck te bet(alen)/
ten daige voirs(creven) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) es cond(itie) dat/
de voirs(creven) molde(r) gehouden sal zijn de voirs(creven)/
moelen te houden gaende van ca(m)men spillen en(de)/
voetwercken en(de) die te laten tsijne(n) afscheyd(en)/
gelijc hij die aenveerdt heeft cor(am) h(er)meys borch/
januarii penulti(m)a
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt