SAL7390, Akte: V°285.2 (485 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°285.2  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-07 door Karel Embrechts
Want will(el)mus cloest(er)mans als p(ro)cur(eur) denijs schollen/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have ende erve reyners reniers soe/
wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r)/
te wynge alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende den selve(n) reyne(re)n ende zijne(n) kynde(re)n dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen)/
doen besceyd(en) oft zij hem d(aer) ten hadd(en) willen op/
pone(re)n aldair zij op heden als ten daige van/
rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zij(n) noch/
niema(n)t van hue(re)nt wegen den voirs(creven) geleydden/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij clernissen willems/
meest(er)jans stadhoude(r) smeyers van halen tot wynge/
tvoirs(creven) exploit gescyet te zijne gewesen hebben met/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleydd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de)/
der scepen(en) datmen den selven geleydden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno ja(nua)[rii] ultima
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt