SAL7390, Akte: V°285.3-R°286.1 (486 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°285.3-R°286.1  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Want liebrecht jacops als man ende mo(m)boir van/
jouffr(ouwe) joha(n)nen lobs zijnd(er) huysvr(ouwe) als geleydt nae/
/ des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve yngelb(er)ts herdincx soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden/
meye(r) van graven oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende selven yngelb(er)de zijne(n)/
wynne en(de) ande(r) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Aldair/
zij op heden als ten v(er)streken(en) dage van rechte niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van sijne(n)t wegen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rescripte des voirs(creven) meyers van/
graven tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wederpartie/
vanden voirs(creven) geleydden niet en compareert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno januarii ultima
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt