SAL7390, Akte: V°303.2-R°304.1 (498 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°303.2-R°304.1  
Act
Datum: 1497-02-09

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Item lijsbeth wape(n)makers wijlen marte meest(er)s/
thoemaes wijle(n) vand(en) kerchove cureyt als hij leefde/
van asten in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt gehaven/
en(de) ontfangen te hebben van he(re)n yweyne van hese/
prieste(r) en(de) ja(n)ne gheerits die met he(re)n giel(ise) van cortbeke/
geheeten de mu(n)te(re) prieste(r) executeurs wae(re)n vand(en) testa(men)[te]/
en(de) ut(er)sten wille des voirs(creven) wijlen meest(er)s thomaes/
de so(m)me van veertich rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck alse/
voe(r) hue(r) vijfste gedeelte vand(en) acht mudde(n) rogs/
erff(elijc) d(aer) op de voirs(creven) h(er) weyn en(de) jan gheerits als/
p(ro)cur(eur)s d(aer)toe volcomelijc gemechticht oct(obris) qui(n)ta a(nn)[o] xcv/
bijd(en) kinde(re)n desselfs wijle(n) meest(er)s thomaes en(de) lijsbethe(n)/
wape(n)makers erffel(ijc) uutgegeven hebben ja(n)ne van berkele/
/ de goede naebescreven boven de co(m)me(re)n d(aer) te voe(re)n uut/
gaende staende elc mudde d(aer)aff ter quiti(n)gen met/
xxv rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuc den gouden gulden(en)/
ge(re)kent voe(r) xxviii stuv(er)s en(de) alle ande(r) pe(n)ni(n)gen nae/
advena(n)t Te weten(e) alsulken huysingen metten hove/
boeg(ar)den beempden eeussele(n) ende allen den teobehoirte(n)/
alse de selve wijlen meest(er) thomaes nae hem gelaten/
heeft gelegen tot asten voirs(creven) mits welken so(m)men/
van veertich rinsgulden(en) voirs(creven) de selve lijsbeth/
wapenmakers heur bekint heeft alse voe(r) dafqui/
tinghe van hue(re)n vijfsten deele d(er) acht mudden core(n)s/
erfp(acht) voirs(creven) en(de) oic van allen acht(er)stellen die d(aer)aff/
zind(er)t gevallen moegen zijn heur compete(re)nde volc(omen)/
voldaen te zijne Bekynnende huer inde selve acht/
mudden cor(ens) erfp(acht) voirs(creven) noch oic in e(n)nige pachten/
die d(aer)af voirtaene sullen moegen vallen egheen/
recht actie noch gedeelte meer te hebben noch te/
behouden in e(n)nig(er) manie(re)n Scelden(de) d(aer)om de selve/
lijsbeth volcomel(ijc) quijte den voirs(creven) he(re)n yweyne/
en(de) ja(n)ne gherits ende oic den voirs(creven) ja(n)ne van berkele/
coep(er)e der goeden voirs(creven) ende alle ande(r) des quitanc(ie)/
behoeven(de) vand(en) selven hue(re)n vijfsten deele der voirs(creven)/
acht mudden corens erfp(acht) ov(er)mits der so(m)men van pe(n)ni(n)gen/
voirs(creven) promitt(ens) null(atenus) alloqui sed sat(is) et war(ans) erga/
quoscu(m)q(ue) prout cor(am) borch baets febr(uarii) ix[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt