SAL7390, Akte: V°305.4-R°306.1 (502 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°305.4-R°306.1  
Act
Datum: 1497-02-10

Transcriptie

2019-01-10 door Karel Embrechts
Item henrick vanden vynne woenen(de) te beckevoirt/
heeft geloeft janne alarts op te leggen(e) en(de) te betalen(e) alle/
/ tgene des bevonden sal moegen wordden dat/
de selve he(n)r(ic) den voirs(creven) janne sculdich ende tacht(er)/
soude moegen wesen aengaen(de) alsulken scep(enen) br(ieven)/
van loeven(en) van twee sacken core(n)s erfpachts als/
de selve jan opden voirs(creven) henr(icke) hebben mach en(de)/
dat soe wan(n)neer dat alsucken reken(ingen) ged(aen) ende/
met rechte gepass(er)t sullen wesen bijd(en) raide/
vand(er) stadt als de selve jan alarts voe(r) den selven/
raide op morgen ov(er)geven sal t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Inde est/
fideiussor eius ph(ilippu)s bottelen f(ilius) quond(am) joh(ann)is co(m)mor(ans)/
apud beckevoirt p(re)d(ictum) p(ri)mus cor(am) h(er)meys baets/
febr(uarii) x[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt