SAL7390, Akte: V°307.3-R°308.1 (508 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°307.3-R°308.1  
Act
Datum: 1497-02-12

Transcriptie

2019-01-11 door Karel Embrechts
Item de selve pet(er) als geleydt met eene(n) ande(re)n/
oude(re)n beleyde totten goeden des voirs(creven) g(er)meyns/
vanden neele d(aer)op hij seke(r) vo(n)niss(en) uut crachte/
vanden selven beleyde onlancxleden v(er)crege(n) heeft/
bij alsoe dat hij zijn scult ve(r)ifice(re)n soude bij eede/
Heeft bij eede gecleert dat hij uut crachte va(n)d(en)/
selven oude(re)n beleyde zijn v(er)volgh ged(aen) heeft/
opde goide en(de) rinten desselfs g(er)mains om gelost/
te zijne aen jasp(er)en en(de) giel(ise) van hoelair gebruede(re)n/
van vier rinsg(ulden) lijfpen(sien) It(em) aen s(er)vaese opden berch/
van drie rinsg(ulden) erff(elijc) en(de) aen pete(re)n van eyck van/
/ twee r(ins)g(ulden) erffel(ijc) d(aer) voe(r) hij voe(r) den selve(n) g(er)maine/
borghe steet ende van noch omtrint lxi r(ins)guld(en)/
eens die hij uut saken vand(en) selven rinten van/
acht(er)stelle en(de) costen verleet en(de) bet(aelt) heeft en(de) vand(er)/
scult aen meeste(re)n claese van byns oic int selve/
beleyt begrepen cor(am) assche sub(stitu)[to] villici borch baets/
scabinis febr(uarii) xii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt