SAL7390, Act: V°312.2 (521 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°312.2  
Act
Date: 1497-02-17

Transcription

2019-01-15 by Karel Embrechts
Item jouffr(ouwe) m(ar)griete vanden huffle [wed(uwe) roelofs wijle(n) de witte] ende peeter/
van daelhe(m) huer sone hebben geloeft ind(ivisim) machteld(en)/
sinarts weduwe wijlen jacops vanden bloke wa(n)t/
zij bevi(n)t dat int uutgeven oft vercoepen dat de voirs(creven)/
roeloff de witte voirmaels gedaen heeft den voirs(creven)/
wijlen jacoppe van eenen huyse metten toebehoirten/
gelegen inde steenstrate tegen de gulden mouwe over/
v(er)suekhe(n) es eene(n) seke(re)n chijs van xxvi stuv(er)s gront/
chijs aend(en) cap(it)len van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) dat zij/
voe(r) de selve xxvi stuv(er)s erff(elijc) bynnen drie jae(re)n naistc(omende)/
der selv(er) wed(uw)[en] alsoe vele pe(n)ni(n)ngen geven ende/
betalen sulle(n) als zij henr(icke) van doirne mesmakere/
den welken de selve wijlen jacop tselve huys voirtijts/
vercocht heeft ende den selve(n) chijs niet weten(de) dat/
dien d(aer)uut ghinc wa(n)t hem d(aer)op niet gewara(n)deert/
en was verswegen heeft d(aer) voe(r) sal moten geven/
ende dat zij oic bynne(n) [des(er)] middelen van drie jae(re)n/
de pachten vand(en) selve(n) xxvi st(uvers) jairlijcx dragen/
afdoen en(de) betalen sulle(n) ende oft e(n)nigen cost oft/
last bij faulten van bet(alen) van dien gedaen wordde/
dat zij dien cost ende last insgelijcx dragen sullen/
t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] et exinde p(ro)misit d(i)c(t)us petrus p(re)fata(m)/
sua(m) m(at)rem indemp(nem) releva(r)e cor(am) ut(er)hellicht buets(ele)/
febr(uarii) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt