SAL7390, Act: V°313.2-R°314.1 (524 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°313.2-R°314.1  
Act
Date: 1497-02-17

Transcription

2019-01-14 by Karel Embrechts
Item gielijs eveloege baudewijn bellens jan/
driedoens ende jan van hove alle vie(r) alsnu/
gesworen(en) boden der stadt van loeven(en) hebben/
malcande(re)n geloeft en(de) toegeseet en(de) mits desen/
geloven ende toeseggen oft gebuert dat deen/
van hen vie(re)n ov(er)mits den state en(de) att(er)mi(n)acien/
vand(er) stadt van loeven(en) afgestelt wordde van zijne(n)/
dienste dat dande(r) die van hen inden dienste bliven(de)/
en(de) niet afgestelt zijnde den vierden alsoe aff/
gestelt zijnde van weeken te weeken dan voirt/
aene geven uutreycken ende betalen sullen tot/
zijnd(er) sustentacie(n) behoeff en(de) zijn ond(er)houden te/
weten(e) elc van hen drien alsoe blivende twee/
/ stuv(er)s alsoe lange als zij ende elck van hen de selve/
officie exerce(re)n ende bedienen sullen t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Met/
conditie(n) nochtan soe wa(n)neer de selve drie aenblivende/
oft yema(n)t van hen aflivich oft oic afgesedt wordd(en)/
vand(en) selve(n) hue(re)n dienste dat die aflivige oft alsoe/
afgestelde en(de) zijn nac(omelingen) van dien tijde voirtane d(aer)aff/
ongehouden sullen zijn ende bliven Behoudel(ijc) dien oick/
soe wa(n)neer de ghene van hen vie(re)n die alsnu ov(er)mits/
der voirs(creven) att(er)mi(n)acien oft state afgestelt soude moegen wordden/
aflivich wort dat dande(r) drie ende elc van hen alsdan/
t(er) stont des(er) niet tegenstaen(de) vanden tijde vand(er)/
aflivich(eit) voirtane van des(er) ongehouden sulle(n) bliven/
Ende hebben voirts malcande(re)n geloeft oft namaels/
gebuerde nae dat deen van hen vie(re)n voirs(creven) aldus/
afgestelt wae(r) dat naemaels noch een ande(r) vreemde/
vierde bode hen noch toegevueght en(de) aengestelt wordde/
inder selv(er) officien dat van dan voirtaene de selve drie/
boden die nu aen bliven sullen den selven vierden bode/
die nu afgestelt sal moegen zijn geven ende betalen /
sullen alle weken te weten(e) elc van hen drien eene(n)/
stuv(er) opde manie(r) voirs(creven) ende d(aer) mede gestaen ende/
es vorw(er)de dat elc van hen drien die aenbliven sullen/
gestaen sal met zijne(n) p(ar)te indes(er) sond(er) voird(er) gepraemt/
oft belast te zijne cor(am) buets(ele) vynck febr(uarii) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt