SAL7390, Act: V°321.1 (532 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°321.1  
Act
Date: 1497-02-25

Transcription

2019-01-15 by Karel Embrechts
Item jan de vijmarchet als wynne jans van/
brabant sone wijlen he(n)ricx op zijn hoff en(de) goede/
gelegen te p(er)weys en mont heeft geloeft joh(ann)ese/
de flesse(re) voir alsulken thien mudden corens/
als den selven joh(ann)ese de flesse(re) lestwerf gevalle(n)/
zijn opde selve goede van dien thien mudden/
cor(en)s erff(elijc) die de selve joh(ann)es d(aer)op heeft te bet(alen)/
alleene de so(m)me van viii(½) mudden corens maten/
van loeven(en) ende de selve te loeven(en) te leve(re)n/
ten huyse des voirs(creven) joh(ann)es ten laste en(de) coste/
desselfs gelovers te weten(e) weten(e) de drie/
mudden d(aer)aff tusschen dit en(de) den naisten saytijt/
vand(en) wintercoren(en) ende tsurplus d(aer)aff volbetailt/
te zijne tsinte m(er)tensmisse naistcomen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
ende vanden tsurpl(us) vand(en) selve(n) thien mudden/
sullen de selve gelove(r) en(de) sijns meest(er)s goede/
mits dat de leveri(n)ge h(ier) gedaen sal wordden/
ongehouden zijn cor(am) ut(er)hellicht vynck febr(uarii) xxxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt