SAL7390, Act: V°322.2-R°323.1 (535 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°322.2-R°323.1  
Act
Date: 1497-02-26

Transcription

2019-01-15 by Karel Embrechts
Item pierart de mont sone henricx woenen(de) s(in)[t] jans/
gheest die onlancx tegen den voirs(creven) joh(ann)ese egnoy/
genomen heeft in pechtingen sijn huys ende hoff/
metten landen beempden en(de) allen den toebehoirten/
eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n beghi(n)nende te half/
m(er)te naistcomen(de) elc boend(er) om ende voe(r) xv molevate(n)/
corens jairlijcx inder maten de selve pirart dese/
pechti(n)gen bekint heeft genomen te hebben(e) voe(r)/
meeste(re)n janne winckel als no(ta)r(is) en(de) seke(re)n/
getugen heeft geloeft den selven joh(ann)ese de selve/
pechtinge alsoe die sprect ende alle vorweerd(en)/
cond(itien) ende geluften d(aer)inne begrepen alless(ins)/
te voldoene ende te vervullen quol(ibe)t ass(ecu)[tum]/
Item de voirs(creven) pierart heeft bekint gecocht te/
hebben(e) tegen den voirs(creven) joh(ann)ese egnoy de p(ar)ceele(n)/
van goeden h(ier)nae bescr(even) Ierst drie p(er)den om/
xxiii r(ins)g(ulden) It(em) een coe om drie rinsg(ulden) It(em) twee/
vercken(en) om xvi stuv(er)s It(em) een ploech een eeghde/
/ met hue(re)n toebehoiren(en) om xxiiii stuv(er)s It(em) een/
een bedde om vijftich stuv(er)s It(em) heeft voirt bekint/
dat de selve joh(ann)es hem alsnu geleent heeft in/
gereden gelde de so(m)me van twee rinsguld(en) te/
xx st(uvers) tstuc ende noch acht sacken corens thienssch(e)r/
maten en(de) pacht drie molevate(n) t(er)wen en(de) noch/
twee sacken have(re)n welke so(m)me van pe(n)ni(n)ghen/
en(de) greyne voirs(creven) de voirs(creven) pirart geloeft heeft/
den voirs(creven) joh(ann)ese te r(e)stitue(re)n en(de) te betalen te weten(e)/
deen hellich d(aer)aff bynnen zesse jae(re)n naistc(omende) ende/
dander hellicht ten uutgange vanden voirs(creven) t(er)mijne/
van negen jae(re)n tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] ende ter meerd(er) sekerh(eit)/
vand(en) voirs(creven) joh(ann)ese egnoy soe vand(er) voirs(creven) pechti(n)gen/
en(de) alle vorw(er)den cond(itien) en(de) geluften d(aer)inne begrepen/
te volbringen ende te voldoene soe oic ten t(er)mijne(n)/
voirs(creven) de voirs(creven) p(re)sten te betalen heeft de voirs(creven)/
pierart geconsenteert ende gewillecoirt dat de/
selve joh(ann)es hem sal moegen doen leyden tallen/
tijden alst hem gelieft tot allen den goeden have/
ende erve desselfs henricx soe wair die gelegen/
zijn It(em) aengaen(de) den scapen die de voirs(creven) henr(ic)/
ende jan de smet houden(de) zijn es bevor(er)t tussche(n)/
den voirs(creven) joh(ann)ese ende pierarde dat de selve pierart/
die scapen houden sal van mey naistc(omende) tot mey d(aer)/
naist volgen(de) ende de voirs(creven) joh(ann)es heeft bekint/
den selven pierarde voirts ov(er)gegeven te hebben(e) den/
voirs(creven) henr(icke) de voirs(creven) thiende van s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende)/
voirtaene den t(er)mijn uuyt van twee jae(re)n d(aer) naist/
volgen(de) ende des heeft pierart geloeft den selven/
joh(ann)ese d(aer)aff aenden voirs(creven) pierart du pont costel(oes)/
en(de) scadel(oes) tontheffen(e) Ende alle dese vorw(er)den cond(itien)/
en(de) gelufte(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt