SAL7390, Akte: V°326.3-R°327.1 (539 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°326.3-R°327.1  
Act
Datum: 1497-03-01

Transcriptie

2019-01-16 door Karel Embrechts
Item al es tvoirs(creven) bekyn simpelijc gedaen ter/
manissen te betalen soe es dat nochtan gesciet/
te dier meyni(n)gen ende and(er)s niet noch niet/
voirde(r) dan om deswille dat de voirs(creven) jor(is)/
lobbe als dienae(r) ende clerck des voirs(creven) engelbr(echts)/
admi(n)stratie ende bewindt heeft vanden ontfange/
van div(er)sen chijsen rinten ende goeden soe by(n)nen/
soe buyte(n) lov(en) den voirs(creven) heyligengeeste toebeh(oerende)/
Oft de voirs(creven) jor(is) den selven ingelbr(echte) zijnen/
meest(er) van allen zijnen ontfange voirs(creven) dat/
hij tot h(ier) toe d(aer) aff gedaen heeft oft voirtane/
doen sal met rekeni(n)gen die hij den selven/
engelb(er)de tallen tijden alst hem belieft d(aer)aff/
/ doen moet yet te cort bevonden wordde oft/
gebreckelijck inde ov(er)leveri(n)ge van dien dat in/
dien gevalle de selve engelb(er)t mits den voirs(creven)/
bekynne tselve gebreck altijt sal moegen v(er)halen/
opde voirs(creven) v(er)obligeerde p(er)soenen ende hue(r) goede/
tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt